1. Bất cứ bài viết nào vì mục đích spam backlink sẽ bị xóa & người post sẽ bị ban nick vĩnh viễn. Chỉ 1 click để xóa tất cả bài viết spam!